mapa strony   |   kontakt   |

OGŁOSZENIA

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.03.2010

 

 

II edycja projektu systemowego

„Od aktywnej integracji do samorealizacji”

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w 2010 roku w drugiej edycji projektu systemowego
„Od aktywnej integracji do samorealizacji”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie w poszczególnych grupach docelowych zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej G. O. P. S. w Milejewie oraz będące jednocześnie w wieku aktywności zawodowej.

W szczególności osoby:

• w wieku 18 – 34 lat
• długotrwale bezrobotne
• z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub dotyczących rodzin w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

W ramach projektu uczestnicy mogą uzyskać wsparcie z zakresu integracji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, m. in.:

  • skorzystać ze szkoleń i kursów podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe
  • uczestniczyć w warsztatach aktywnego poruszania się po rynku pracy
  • skorzystać z wsparcia indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • uczestniczyć w warsztacie psychoedukacyjnym wzmacniającym kompetencje życiowe
  • uczestniczyć w terapii psychospołecznej
  • uczestniczyć w treningu kompetencji wychowawczych
  • wziąć udział w psychoterapii dla rodzin
  • wziąć udział w imprezach integracyjnych
  • skorzystać z pomocy finansowej

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

Dane kontaktowe:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 25.02.2010
Dokument oglądany razy: 38
Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 29.03.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl