mapa strony   |   kontakt   |

OGŁOSZENIA

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniach od 28 maja do 01 czerwca 2010 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie,

zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Milejewo,

przeprowadza zbiórkę (wyłącznie nowych rzeczy !!!)

pościeli, ręczników, koców, środków czystości, itp.

na rzecz osób poszkodowanych przez powódź.

NIE ZBIERAMY ŻYWNOŚCI !!!

Istnieje możliwość wpłaty gotówki.

DODATKOWE PUNKTY ZBIÓRKI:

Szkoła Podstawowa w Milejewie - tel. 55 231 12 85

Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi - tel. 55 231 28 27

Punkty zbiórki czynne będą w godzinach od 800 do 1500.

ZA OKAZANĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Wersja do pobrania PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Milejewo


 

II edycja projektu systemowego

„Od aktywnej integracji do samorealizacji”

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w 2010 roku w drugiej edycji projektu systemowego
„Od aktywnej integracji do samorealizacji”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie w poszczególnych grupach docelowych zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej G. O. P. S. w Milejewie oraz będące jednocześnie w wieku aktywności zawodowej.

W szczególności osoby:

• w wieku 18 – 34 lat
• długotrwale bezrobotne
• z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub dotyczących rodzin w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

W ramach projektu uczestnicy mogą uzyskać wsparcie z zakresu integracji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, m. in.:

  • skorzystać ze szkoleń i kursów podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe
  • uczestniczyć w warsztatach aktywnego poruszania się po rynku pracy
  • skorzystać z wsparcia indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • uczestniczyć w warsztacie psychoedukacyjnym wzmacniającym kompetencje życiowe
  • uczestniczyć w terapii psychospołecznej
  • uczestniczyć w treningu kompetencji wychowawczych
  • wziąć udział w psychoterapii dla rodzin
  • wziąć udział w imprezach integracyjnych
  • skorzystać z pomocy finansowej

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

Dane kontaktowe:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 25.02.2010
Dokument oglądany razy: 9 962
Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 28.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl