mapa strony   |   kontakt   |

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie

I N F O R M U J E

że dnia 21. 05. 2010 roku (piątek) od godz. 1000

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Milejewo (sala nr 15)

odbędzie się  s p o t k a n i e   g r u p o w e 

Uczestniczek i Uczestników 

projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji"

z     d o r a d c a m i    z a w o d o w y m i.B A R D Z O   P R O S I M Y    O   S T A W I E N N I C T W O   !!!


Wersja PDF do wydruku


I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie

I N F O R M U J E

że dnia 26. 04. 2010 roku (poniedziałek) o godz. 1000

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Milejewo (sala nr 15)

odbędzie się spotkanie Grupy Docelowej rekrutowanej do projektu

pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

BARDZO PROSIMY O STAWIENNICTWO !!!


 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Milejewie


I N F O R M U J E,

że w dniach 14 - 16. 04. 2010 r., tj. środa - piątek

od godz. 1000 w siedzibie Ośrodka (pok. nr 6)

przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie, które do dnia 31. 03. 2010 roku złożyły formularze rekrutacyjne wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Informacje o dokładnej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej przekazane zostaną zainteresowanym osobom listownie oraz potwierdzone telefonicznie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby,
które jeszcze nie złożyły formularzy rekrutacyjnych
o jak najszybsze złożenie kompletu dokumentów
w siedzibie Ośrodka.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
UPŁYWA Z DNIEM 31. 03. 2010 ROKU!!!

Wersja PDF do wydruku

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Milejewo Milejewo
Dokument z dnia: 22.03.2010
Dokument oglądany razy: 9 841
Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 13.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl